ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ଖିରବ୍ଧି ବେହେରା, ଓ.ପ୍ରେ.ସେ-୧

PA ITDA

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ କର୍ୟାଳୟ,ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମାଲକାନଗିରି

ଇମେଲ୍ : itdamkn[at]nic[dot]in
ପଦବୀ : ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ,ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଫୋନ : 06861230245