ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

13/09/2021 25/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

01/10/2021 10/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (343 KB)
ବାଳକ ଗୃହରେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ବାଳକ ଗୃହରେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

21/09/2021 05/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଓଏଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଓଏଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

17/09/2021 01/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଡିଡିଏ କୁଡୁମୁଳୁଗୁମ୍ମା ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି

ଡିଡିଏ କୁଡୁମୁଳୁଗୁମ୍ମା ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି

02/09/2021 20/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିଡିଏ ମୁଦୁଲିପଡା ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି

ବିଡିଏ ମୁଦୁଲିପଡା ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି

03/09/2021 20/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଓମବଡ୍ସମ୍ଯାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

ଓମବଡ୍ସମ୍ଯାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

28/07/2021 16/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଏନଏଚଏମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଏନଏଚଏମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

26/07/2021 12/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (976 KB)
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

28/06/2021 31/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (440 KB)
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି

11/06/2021 15/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (554 KB)