ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ

ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ

ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ।

ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ – ସି.ଡି.ଏମ.ଓ

02/05/2018 22/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (329 KB)