ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏମ.ଭି-୪୯ ଠାରୁ କପାନପଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଏମ.ଭି-୪୯ ଠାରୁ କପାନପଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏମ.ଭି-୪୯ ଠାରୁ କପାନପଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଏମ.ଭି-୪୯ ଠାରୁ କପାନପଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଡିଆ

28/02/2020 13/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (688 KB)