ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୋଭିଡ-୧୯ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନକ ଲିଷ୍ଟ, ସିଡିଏମ ଓ ପିଏଚଓ, ମାଲକାନଗିରି

କୋଭିଡ-୧୯ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନକ ଲିଷ୍ଟ, ସିଡିଏମ ଓ ପିଏଚଓ, ମାଲକାନଗିରି
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କୋଭିଡ-୧୯ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନକ ଲିଷ୍ଟ, ସିଡିଏମ ଓ ପିଏଚଓ, ମାଲକାନଗିରି 03/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)