ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ହସ୍ଟେଲ ଗାଇଡ ଲାଇନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 12/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (604 KB)
ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ସାଙ୍ଗସନ ଅର୍ଡର 03/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ର ସାଙ୍ଗସନ ଅର୍ଡର 03/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଟେନ୍ଡର ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 01/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (395 KB)
ଛୋଟ ଝିଅର ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 01/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (727 KB)
ଟେନ୍ଡର ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 21/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଡିଆରଡିଏ ଅଫିସର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 21/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବ୍ଯାଙ୍କ ମିତ୍ରରେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନକ ତାଲିକା 18/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ରୋଡ ମେଟାଲର ଡିଏସଆର ରିପୋର୍ଟ 21/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ମୌରମ ମାଈନିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ 21/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)