ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦଲିଲ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦଲିଲ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର 25/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (634 KB)
ଗ୍ରୁପ-ଡି ପଦବୀର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ 11/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ମନଚିକିଛିକା ସେବିକା ପଦବୀର ଫଳାଫଳ 09/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (613 KB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ସଂସ୍କୃତ) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ପିଇଟି) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ହିନ୍ଦୀ) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ବିଏସସି ବିଇଡି ପିସିଏମ) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ବିଏସସି ବିଇଡି ସିବିଜେଡ) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ (ବିଏ ବିଇଡି ) ପଦବୀର ଭେଲିଡ ଲିଷ୍ଟ, ଏସଟି ଓ ଏସସି ବିଭାଗ, ମାଲକାନଗିରି 29/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)